Adaptacja – konieczne zmiany w projekcie domu

Adaptacja – konieczne zmiany w projekcie domu

Możliwość korzystania z typowych projektów domów to bardzo duże ułatwienie dla wszystkich inwestorów. Dzięki temu wiele osób zyskuje dostęp do szerokiego wyboru różnych rozwiązań, które są dostępne w przystępnej cenie. Jednocześnie jednak nawet korzystanie z takiej formy projektu wymaga pewnych wysiłków ze strony kupującego.

Zainteresowanie, którym cieszą się gotowe projekty domów wynika głównie z dwóch czynników. Pierwszym jest stosunkowo przystępna cena, która jest znacznie niższa niż koszty wykonania indywidualnego projektu zleconego architektowi. Jednocześnie zainteresowanie przyciąga bardzo duża różnorodność rozwiązań. Dzięki szerokiemu wyborowi projektów zdecydowana większość inwestorów nie ma problemu z wyborem budynku, który będzie rzeczywiście spełniać ich potrzeby.

Należy jednak pamiętać, że każdy zakupiony projekt domu musi zostać poddany tak zwanej adaptacji, Jest ona zawsze wykonywana przez architekta, który może również korzystać z pomocy konstruktora budowlanego. Przed modyfikacją projektu należy między innymi wykonać niezbędne pomiary na działce. Jednym z najważniejszych elementów budynku, który zostaje opracowany w czasie adaptacji, są fundamenty. Wynika to z faktu, że głębokość, czy metoda wykonania fundamentów jest w dużym stopniu uzależniona od rodzaju podłoża. Inne modyfikacje wprowadzane w projekcie to np. zmiana kąta nachylenia dachu.

W przypadku adaptacji projektu domu bierze się pod uwagę również wymagania wynikające z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie dokumenty bardzo często narzucają dosyć konkretne wymagania, które musi spełnić nowy budynek. Z takim planem należy zapoznać się jeszcze przed wyborem projektu. Może się jednak okazać, że konieczne będzie również wprowadzenie modyfikacji w zakupionym projekcie.

Trzeba także pamiętać, że adaptacji nie da się uniknąć. Projekt domu musi zostać przystosowany do danej działki przez architekta. W przeciwnym wypadku rozpoczęcie prac budowlanych nie jest możliwe. Jest to między innymi konieczny warunek ubiegania się o otrzymanie pozwolenia na budowę. Adaptacja jest dodatkowym wydatkiem, dlatego należy liczyć się z poniesieniem takich kosztów już na etapie planowania wszystkich wydatków na budowę.

Dużym ułatwieniem jest także fakt, że biura projektowe, które sprzedają typowe projekty domów, bardzo często oferują również adaptację takiego budynku. Oczywiście nie istnieje konieczność skorzystania z takiej usługi i inwestor może wybrać innego architekta, który wykona tego typu zadanie.

Warto także pamiętać o tym, że inwestor może również wprowadzać pewne modyfikacje w projekcie.W zasadzie zakres takich zmian jest bardzo szeroki, najważniejsze, aby nie naruszały one norm budowlanych. Oznacza to np., że można przynajmniej częściowo zmienić rozkład pomieszczeń w budynku, wielkość, czy ilość przeszkleń, a nawet rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych. Takie modyfikacje powinny być jednak zawsze skonsultowane ze specjalistą i naniesione na projekt przez architekta. Wprowadzanie zmian w czasie budowy jest możliwe, ale zazwyczaj nie jest dobrym rozwiązaniem.

W przypadku problemów ze znalezieniem projektu domu, który będzie idealnie spełniać wszystkie wymagania, alternatywą jest zlecenie przygotowania projektu budynku od podstaw. W takiej sytuacji adaptacji oczywiście nie będzie konieczna. Jednocześnie trzeba się jednak liczyć z tym, że takie rozwiązanie będzie związane z wyższymi kosztami.

Rozpoczęcie budowy domy wymaga wielu różnych zabiegów. Jest to duże obciążenie, zwłaszcza że praktyczne każdy inwestor chce jak najszybciej przystąpić do wykonywania pierwszych prac. Jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że należy wykonać wszystkie niezbędne kroki, w tym dokonać adaptacji projektu domu. Tylko takie działanie zapewni bezproblemowy przebieg całej inwestycji, a także pozwoli uniknąć ewentualnych kłopotów w urzędach. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych komplikacji, które jedynie przedłużą realizację całej inwestycji i w związku z tym doprowadzą do zwiększenia kosztów.

Dalsze artykuły na temat adaptacji projektów domu:

53dca58bc0877.jpg

90. Wiedza potrzebna do wyboru projektu domu

Dom bez poprawek

53dca2e3c05a7.jpg

Read More

30. Jaki kosztorys zawiera projekt domu?

30.	Jaki kosztorys zawiera projekt domu?

Budując nasz dom, musimy być świadomi kosztów, na które sami się narażamy. Zanim rozpoczniemy budowę, powinniśmy przygotować kosztorys, by sprawdzić, czy nasz budżet jest w stanie udźwignąć to dodatkowe zobowiązanie – a także by być świadomym, jak wielkie koszty poniesiemy, decydując się na tą inwestycję. Kosztorys jest o tyle ważny, że powinniśmy w nim przewidzieć również ewentualne koszty dodatkowe, których nie jesteśmy w stanie określić na początku (i nie mamy co do nich nawet pewności), ale dobrze o nich wiedzieć.
Kosztorys, który widzimy przy projektach domów, to kosztorys wstępny, często określany także „ślepym”. Jest tworzony przez architektów, którzy tworzą gotowe projekty domów, i zawiera opis prac budowlanych, które trzeba wykonać, by dom wybudować. Nazywamy go jednak ślepym, gdyż nie podaje on kosztów, jakie one niosą.
Kosztorys prosty uwzględnia już koszty budowy kolejnych etapów, ale nie zawiera on aktualnych cen na rynku.
Najważniejszy jest kosztorys inwestorski, który zawiera koszty wykonywania wszystkich prac na poszczególnych etapach, a ponadto także wyceny materiałów budowlanych. Mamy dwie formy zamówienia takiego kosztorysu – albo zamawiamy go wraz z projektem domu, albo zlecamy jego wykonanie specjalnemu fachowcowi: kosztorysantowi.
Kosztorysant może także stworzyć dla nas kosztorys pełny – zawiera on wszystkie niezbędne dane do oszacowania budowy całego domu. Nie chodzi więc tutaj o nakłady finansowe, jakie musimy posiadać, ale także wyszczególnia roboczogodziny i ilość materiałów potrzebnych do stworzenia domu. Taki kosztorys kosztorysant sporządza na podstawie aktualnych cen (KRN).
Kosztorys pełny jest także cennym dokumentem, jeśli staramy się o kredyt – możemy go dołączyć przy składaniu wniosku o jego udzielenie.

Read More

97. Urzędowa droga – kiedy w niej potrzebny jest projekt domu?

97.	Urzędowa droga – kiedy w niej potrzebny jest projekt domu?

Zanim rozpoczniemy budowę, musimy pokonać pewną drogą, której nie da się uniknąć. Części z tych formalności musimy dokonać zanim zdecydujemy się na konkretny projekt – zakładamy, że już mamy odpowiednią działkę.
Krokiem pierwszym powinno być uzyskanie informacji dotyczącego tego, czy w ogóle możemy coś na działce zbudować – informacje te pozyskamy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy musimy postarać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki w Wydziale Architektury Urzędy Miasta, Gminy lub Dzielnicy.
W kolejnym kroku musimy poprosić uprawnionego geodetę o stworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej, w skali 1:500 (lub nawet 1:1000); będzie ona przeznaczona do celów projektowych.
Krok trzeci to zadbanie o to, by uzyskać warunki techniczne dostawy mediów.
Krok kolejny – należy wykonać opinię geologiczną o powierzchni, albo uzyskać od projektanta oświadczenie, które wyjaśnia nam geotechniczne warunku posadowienia.
Krok piąty to – finalnie – zakup projekty typowego lub zlecenie wykonanie projektu indywidualnego. W przypadku zakupu odpowiedniego projektu musimy kierować się także innymi krokami, które już opisywaliśmy (doborem odpowiedniej działki, dostosowaniem do działki, konsultacją z architektem adoptującym, samym zakupem). Tutaj także musimy pamiętać o kolekcjonowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Czasem będziemy proszeni o przedstawienie dokumentów dodatkowych, takich jak projekt wjazdu na działkę, ogrodzenia, tras przełączy instalacyjnych, lokalizacja budynku względem kolizji z urządzeniami melioracyjnymi czy uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków.
W kolejnym kroku uzyskujemy decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – pod warunkiem oczywiście, jeśli nasza działka należała uprzednio do gruntów rolnych.
Po przejściu z sukcesem przez wszystkie kroki, otrzymujemy upragnione pozwolenie na budowę.

Read More

Ekonomiczny projekt dla rodziny

Ekonomiczny projekt dla rodziny

Chcąc wybrać projekt domu idealnego przyszły Inwestor stoi przed nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli zamierza stworzyć dom spełniający zarówno wymagania jego wszystkich przyszłych mieszkańców, jak i urzędowe zapisy. Nie mniej ważne jest również zrealizowanie swoich wyobrażeń oraz zestawienie ich z realnymi oszczędnościami w przyszłości. Warto więc postawić na dom ekologiczny, charakteryzujący się dobrymi warunkami budowy, ekonomią na wiele długich lat, a także niebywałym komfortem użytkowania. Nie łatwo jest pogodzić te wszystkie parametry jednak bogata oferta gotowych projektów domów pozwala na znalezienie odpowiedniego kompromisu. Przeglądając projekty domów jednorodzinnych zwróćmy baczną uwagę na ich funkcjonalność, ergonomię i rzeczywiste niskie koszty eksploatacji. Opłacalną inwestycją jest wybranie projektu domu drewnianego, który z powodzeniem może być domem ekologicznym a zarazem bardzo wygodnym. Ten typ budownictwa charakteryzuje się przede wszystkim łatwością w wykonaniu, dzięki czemu eliminuje się wszelkiego rodzaju błędy wykonawcze, jest niedrogi w realizacji i ekonomiczny w utrzymaniu, a przy tym naturalny, a więc zdrowy. Dom drewniany z powodzeniem może stać się tym idealnym pod warunkiem, że weźmiemy pod uwagę wszystkie za i przeciw, i wybierzemy takie rozwiązanie, które będzie posiadało o wiele więcej zalet. Bardzo ważnym kryterium wyboru są zastosowania technologiczne, które szczegółowo zostaną omówione podczas adaptacji projektu. Szalenie ważną cechą projektów domów jednorodzinnych jest ich funkcjonalne rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. Konieczne jest określenie ich położenia oraz preferowanej wielkości. Pamiętajmy jednak, by nie były one salonowych wielkości, które znacznie obniżają znaczenie ekologiczne domu. Wybierając projekt domu drewnianego zyskujemy możliwość łatwej przebudowy i powiększenia budynku, dzięki czemu możemy realnie ocenić obecne potrzeby i wybrać dom skrojony na miarę aktualnych potrzeb.

Read More

31. Projekty domów w stylu „pałacowym”…

31.	Projekty domów w stylu „pałacowym”…

Na pewno znamy okazałe, duże, przestrzenne dworki, które przez wieki stanowiły siedzibę zarówno magnatów, jak i drobniejszej szlachty. Budynki te budziły szacunek wśród miejscowych, ale mogła powodować także wyraz zawiści i pogardy u biedniejszej części społeczeństwa. Gdy skończyła się II wojna światowa, dworki polskie odeszły w zapomnienie – był to wynik między innymi obowiązujących ówcześnie prawnych przepisów, których skrupulatnie przestrzegano.
Budynki te, niegdyś dumna właściciela i oczko w głowie tego, kto mógł się poszczycić posiadaniem własnego, rodzinnego dworku – z roku na rok niszczały. Nie można, oczywiście, uogólniać i mówić o każdym tego typu budynku, ale na pewno dworki niszczejące stanowiły smutną większość. Jeśli dworki zostały przejęte przez skarb państwa, najczęściej gospodarowały nimi miejscowe PGRy – Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Pod koniec ubiegłego wieku – czyli pod koniec XXw. – pojawiła się moda na duże domy, obszerne rezydencje, stylizowane na, nieco wtedy zapomniane, polskie dworki. Starano się, w nowym wtedy budownictwie, budować je na nowo i dodać im utracony blask. Bardzo starannie zaprojektowane, urządzone niejednokrotnie z przepychem (nie tylko z zewnątrz, ale także i wewnątrz – projektanci wnętrz zacierali ręce, mogąc bawić się, nieco utartymi już, schematami). Mające nawet kilkaset metrów – współczesne „dwory” czy „pałace” robią wrażanie, a dla części są nieosiągalnym, ale silnym marzeniem. Być może ma to związek ze stereotypem, który pojawia się w naszej głowie, jeśli myślimy o dworkach czy pałacach – ktoś, kto mieszka w czymś takim, z pewnością posiada wielki majątek. Idąc dalej, wiąże się to z pewnego rodzaju prestiżem, jest to także symbol nobilitacji.
O gustach, jak wiadomo, się nie dyskutuje. Dla niektórych takie właśnie formy są tym, których poszukują, starając się wybrać swój projekt domu idealnego. Ciężko z pewnością wkomponować w taki „stary” dworek elementy stylu nowoczesnego, ale nie jest to niemożliwe, naturalnie – architekt lubiący wyzwania z pewnością podejmie się realizacji takiego wymagającego zadania.

Read More

90. Wiedza potrzebna do wyboru projektu domu

90.	Wiedza potrzebna do wyboru projektu domu

Stereotypowo Polak jest ekspertem w każdej dziedzinie – widać to zwłaszcza podczas oglądania transmisji sportowych, w których przeciętny Kowalski jest przekonany, że zagrałby lepiej niż nasza reprezentacja. Zazwyczaj powinniśmy jednak mieć w sobie na tyle pokory i uzmysłowić sobie, że nie możemy być specjalistami w każdej dziedzinie. Z prostej przyczyny: w obecnym świecie panuje taki przesyt materiału, że taka sytuacja wydaje się sytuacją wręcz niemożliwą.
Podobnie ma się z projektami domów. Jeśli ktoś nie studiował kierunku pokrewnego albo nigdy nie był w swoim życiu zmuszony do zapoznania się z regułami projektowania domów, stanie przed kupnem projektu, nie wiedząc zbyt wiele. Ważne jest jednak, by te braki uzupełnić o tyle, o ile jest to nam potrzebne – do tego służyć może chociażby teksty takie jak te, które pojawiają się na tej stronie; pogłębiając wiedzę na temat kolejnych sfer w projekcie, różnicy między domem piętrowym a parterowym, wadami i zaletami piwnicy jesteśmy w stanie zdobyć tyle informacji, by dostosować projekt domu do naszych potrzeb.
Na pewno na początek powinniśmy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy – dowiemy się z nich wiele potrzebnych wytycznych, takie jak usytuowanie domu względem drogi czy kąt nachylenia dachu.
Pod względem odległości, musimy pamiętać, aby nasz dom powstał w odległości 6 metrów od drogi gminnej i powiatowej, 10 metrów od krajowej, 20 metrów przy przewidywanej rozbudowy. Od sąsiada powinniśmy być oddaleni o 4 metry w przypadku obecności okien i 3 metrów w przypadku ich braku – są to dane bezwzględne, zgoda sąsiada na zbudowanie się bliżej w niczym nam tutaj nie pomoże.
Warto również zapoznać się z prawami i obowiązkami inwestora, a także podstawowymi prawami wyszczególnionymi w Prawie budowlanym – pozwoli nam to na wybranie projektu działki, która idealnie wpasuje się w nasze potrzeby. Zawsze powinniśmy jednak liczyć na pomoc fachowców – na przykład architekta adoptującego – który podpowie nam najlepsze dla nas rozwiązania.

Read More

89. Strefy w domu – jakie byłoby ich najgorsze rozmieszczenie?

89.	Strefy w domu – jakie byłoby ich najgorsze rozmieszczenie?

Każdy, kto buduje dom, na pewno ma na uwadze jego „sferyczność”. Przyjęło się, że projekty domów nowoczesnych posiadają trzy sfery użytkowe: dzienną, prywatną (zwaną też często nocną) oraz gospodarczą.
Najgorsze rozmieszczenie tych sfer to na pewno takie rozmieszczenie, które zupełnie nie spełniałoby naszych wymagań estetycznych i nie wpasowałoby się w nasz gust – to w dużej mierze od nas zależy, co w naszym domu się pojawi. To my powinniśmy być tego świadomi. Nawet jeśli tkwimy w błędzie, architekt powinien być na tyle mądrym fachowcem, by nam ten błąd wytknąć i podsunąć sprawdzone, dobre rozwiązania. Jeśli jednak, pomimo znania wszystkich wad i zalet, dalej upieramy się przy swojej wersji, robimy to na własną odpowiedzialność.
Nie powinniśmy wybierać takich projektów, w których trzeba pokonywać spore odległości między powiązanymi ze sobą pomieszczeniami. Co to oznacza? Głupotą byłoby usytuowanie kuchni, która oddalona byłaby znacząco od jadalni (lub nawet pokoju dziennego). Niezbyt rozsądne jest także oddalenie łazienki od sypialni.
Kolejnym błędem jest błędne umiejscowienie pomieszczeń w poszczególnych strefach. Łazienka obok kuchni czy jadalni będzie bardzo złym pomysłem – czy to ze względów higienicznych, czy estetycznych. Często nie mamy na to wpływu w mieszkaniach (jednak dobrze zaprojektowane mieszkanie powinno takie coś uwzględnić), jednak nad wyborem projektu naszego domu jesteśmy w stanie zapanować.
W części dziennej coraz popularne stają się pomieszczenia dodatkowe, w stylu pokoju multimedialnego, domowego SPA, gabinetu czy biblioteki. Nie stawiajmy pokoju multimedialnego ściana w ścianę z sypialnią – osoba, która będzie chciała się przespać i druga, która zechce oglądać film, z pewnością nie dojdą do sensownego kompromisu.

Read More

Najnowsze komentarze

    Kategorie